CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


   

     Criterii generale de eligibilitate a viitorilor candidați:

       1. Să fie cadru didactic titular al CJRAE Neamț

       2. Să aibă domeniul de activitate echivalent cu cel al mobilității pentru care candidează


     Dosarul de candidatură va cuprinde :

       1. Cerere de înscriere la selecție

       2. CV format Europass (20 de puncte)

       3. Scrisoare de motivație în limba engleză (30 de puncte)

      4. Eseu în limba engleză (maxim 2 pagini) prin care va fi prezentată modalitatea de integrare a rezultatelor învățării, competențelor și abilitățile dobândite pa parcursul stagiului de formare în activitățile profesionale viitoare (50 de puncte).

      5. Acord prelucrare date cu caracter personal.


     Documentele de candidatură vor fi transmise în format pdf (semnate și scanate) la adresa de email proiecte.cjraeneamt@gmail.com până la data de 29.09.2019

      Un candidat va depune dosar doar pentru o singură mobilitate. În caz contrar, candidatul va fi declarat neeligibil.


     Candidații vor fi declarați selectați ca titulari de mobilitate în limita numărului de mobilități, în ordinea descrescătoare a punctajelor.


     Rezultatele vor fi afișate pe site CJRAE Neamț în data de 01.10.2019

    Eventualele contestații vor fi transmise în format pdf, semnate și datate, pe adresa de email proiecte.cjraeneamt@gmail.com în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.                                  Rezultatele finale vor fi afișate în data de 03.10.2019 pe site-ul CJRAE Neamț.


  - 30.09.2019 - Lista candidaturilor depuse în vederea selecției

  - 01.10.2019 ora 11.30 - Lista candidaturilor admise

  - 01.10.2019 ora 11.30 - Lista candidaturilor rezervă

  - 01.10.2019 ora 11.30 - Lista candidaturilor respinse

  - 02.10.2019 ora 12.00 - Având în vedere  că nu au fost depuse contesțații, rămân valabile listele candidaturilor admise, rezervă și respinse publicate in data de 01.10.2019 ora 11.30.     Documente utile:
                ” Working together for a greencompetitive and inclusive Europe.”