CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională NeamțLegea nr.1 din 5 ianuarie 2011Legea educatiei nationaleDescarca

Ordin MECTS 5555
din 7 octombrie 2011
Pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala

Descarca

Ordin nr.1985/1305/5805
din 4 octombrie 2016
Privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale


Descarca

Ordin nr. 5086/2016
din 31 august 2016
Pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv
înfiinţarea de grupe/clase în spitale


Descarca