CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


   

     Criterii generale de eligibilitate a viitorilor candidați:

       1. Să fie cadru didactic titular al CJRAE Neamț

       2. Să aibă domeniul de activitate echivalent cu cel al mobilității pentru care candidează


     Dosarul de candidatură va cuprinde :

       1. Cerere de înscriere la selecție

       2. CV format Europass (20 de puncte)

       3. Scrisoare de motivație în limba engleză (30 de puncte)

      4. Eseu în limba engleză (maxim 2 pagini) prin care va fi prezentată modalitatea de integrare a rezultatelor învățării, competențelor și abilitățile dobândite pa parcursul stagiului de formare în activitățile profesionale viitoare (50 de puncte).

      5. Acord prelucrare date cu caracter personal.


     Documentele de candidatură vor fi transmise în format pdf (semnate și scanate) la adresa de email proiecte.cjraeneamt@gmail.com până la data de 29.09.2019

      Un candidat va depune dosar doar pentru o singură mobilitate. În caz contrar, candidatul va fi declarat neeligibil.


     Candidații vor fi declarați selectați ca titulari de mobilitate în limita numărului de mobilități, în ordinea descrescătoare a punctajelor.


     Rezultatele vor fi afișate pe site CJRAE Neamț în data de 01.10.2019

    Eventualele contestații vor fi transmise în format pdf, semnate și datate, pe adresa de email proiecte.cjraeneamt@gmail.com în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.                                  Rezultatele finale vor fi afișate în data de 03.10.2019 pe site-ul CJRAE Neamț.


  - 30.09.2019 - Lista candidaturilor depuse în vederea selecției

  - 01.10.2019 ora 11.30 - Lista candidaturilor admise

  - 01.10.2019 ora 11.30 - Lista candidaturilor rezervă

  - 01.10.2019 ora 11.30 - Lista candidaturilor respinse

  - 02.10.2019 ora 12.00 - Având în vedere  că nu au fost depuse contesțații, rămân valabile listele candidaturilor admise, rezervă și respinse publicate in data de 01.10.2019 ora 11.30.     Documente utile:
                ” Working together for a greencompetitive and inclusive Europe.”


NOUTĂȚI


28.09.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice 


20.07.2022 -

În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind  organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post didactic de profesor consilier școlar, pe perioadă determinată31.03.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.03.2022 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2022


02.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Consultarea de piață din cadrul Proiectului "Calitate și incluziune prin educație"


01.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Situația vaccinării personalului contractual din CJRAE Neamț 


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postat Ordinul privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării privind structura anului școlar 2020-2021


18.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postat Ordinul privind aprobarea Metodologiei de Înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii, Lista centrelor de evaluare a dezvoltării și un Model de Solicitare nivel de dezvoltare pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare


03.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postată broșura proiectului Inspirație și Pasiune


  07.01.2021 - În secțiunea Anunturi au fost postate informații referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19


21.12.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat anuntul de vacantare a postului de Informatician I, începand cu data de 01.01.2021.


24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


 24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat baremul de corectare proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)


16.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera a fost postat rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)


10.11.2020 - Pentru a veni in sprijinul elevilor, părinților și cadrelor didactice am pus la dispozitia acestora a unui numar de telefon și o adresa de email dedicate  Consilierii online.


27.10.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera a fost postat anunțul concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)