CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.

    Ofera servicii de consiliere pentru carieră, terapie a tulburărilor de limbaj, sprijin pentru copii cu cerințe speciale, informare și consiliere pentru cadrele didactice, copii și parinti.


Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică.

      Ofera servicii de informare, consiliere, documentare și îndrumare pentru preșcolari/elev părinți pentru cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinți.


Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională.

     
Ofera servicii de evaluare, de asistență psihoeducațională și de orientare școlară și profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES). 


Cabinete Școlare de Asistență Psihopedagogică.

    Ofera servicii de consiliere pentru carieră, informare și consiliere pentru cadrele didactice, copii și parinti.


Cabinete Logopedice Interșcolare.

     Ofera servicii de terapie a tulburărilor de limbaj și de comunicare


Mediatori Școlari.

   
Ofera servicii pentru facilizare dialogului școală -familie-comunitate