CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


03.04.2023 - Anunț privind evaluarea dezvoltării a preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate și doresc înscrierea în clasa pregătitoare (anunt)

28.03.2022 - Anunț privind evaluarea dezvoltării a preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate și doresc înscrierea în clasa pregătitoare (anunt)


02.11.2021 - Consultare de piață in cadrul proiectului "Calitate și Incluziune prin Educație", finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, pentru "Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii rromilor", pentru achiziționarea următoarelor produse/servicii:

 • Scaune (anunț)
 • Oglindă logopedică (anunț)
 • Dulapuri (anunț)
 • Birouri (anunț)
 • Laptop, cu licențe Windows și Office (anunț)
 • Imprimantă (anunț)
 • Ecran de proiecție cu indicator laser (anunț)
 • Videoproiector (anunț)
 • Tablă magnetică (anunț)
 • Servicii proiectare, gazduire, mentenanta, up-date pagina web/site proiect (anunț)
 • Kit accesibilizare școli (anunț)

01.11.2021 - Situația personalului contractual vaccinat din cadrul CJRAE Neamț (Situatie vaccinare)

31.03.2021 - Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării privind structura anului școlar 2020-2021 (ordin OME_3558_2021)

18.03.2021 - Ordin privind aprobarea Metodologiei de Înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii, Lista centrelor de evaluare a dezvoltării și Model de Solicitare nivel de dezvoltare pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare (ordin OME_3473_2021 și listă centre/model solicitare)

03.03.2021 - Broșură proiect "Inspirație și pasiune" - Proiect de orientare școlară și profesională (broșura)

07.01.2021 - Informații referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19 se găsesc pe Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 și Clip Instituții și organizații esențiale

21.12.2020 - Anunț vacantare post Informatician I, începând cu data de 01.01.2021 și ocuparea acestuia prin cumul de funcții până la organizarea concursului.

24.11.2020 - Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef).  rezultat final )

24.11.2020 - Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef)rezultate proba interviu )

23.11.2020 - Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef). ( rezultate proba scrisa )

23.11.2020 - Barem de corectare proba scrisa concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef). ( barem proba scrisa )

16.11.2020 - Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef). rezultate selecti dosare )

27.10.2020 - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef). ( anunt concurs )

16.10.2020 - Examen promovare informatician I/S, din cadrul aparatului propriu ( anunt examen )

25.03.2019 - Rezultat selectie parteneri pentru participarea în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc „Calitate și incluziune prin educație”  ( rezultat selectie parteneri )

19.03.2019 - Anunt selectie parteneri pentru participarea în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc „Calitate și incluziune prin educație”  ( anunt selectie parteneri , metodologie selectie parteneri )

11.03.2019 - Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante pentru etapa de pretranfer consimțit între unitățile de învățământ ( conditii specifice de ocupare , fisa conditii specifice de ocupare , posturi didactice publicate 2019 - 2020 )  

25.02.2019 - Lista Centrelor de Evaluare Psihosomatică - 2019 (vizualizează).

07.03.2018 - Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante pentru etapa de pretranfer consimțit între unitățile de învățământ ( conditii specifice de ocupare , fisa conditii specifice de ocupare)  

26.02.2018 - Lista Centrelor de Evaluare Psihosomatică - 2018 (vizualizează).

08.04.2017 - Planificare susținerii inspecțiior la clasă de către candidații înscriși la etapa de mobilitate-pretransfer consimțit (planificare inspectii).

23.03.2017 - Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante pentru etapa de pretranfer consimțit între unitățile de învățământ ( conditii specifice de ocupare , fisa conditii specifice de ocupare 

NOUTĂȚI

 

20.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de administrator patrimoniu, șofer


15.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturillor de administrator patrimoniu, șofer I


08.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind selecția dosarelor pentru organizarea concursului pentru posturile de administrator patrimoniu, șofer I


28.08.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: administrator patrimoniu, șofer I


03.04.2023 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2023


31.03.2023 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat rezultatul concursului organizat pentru ocuparea funcției mediator școlar DEB/M


21.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră au fost publicate condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante din unitatea noastră


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M30.01.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante administrator financiar (contabil șef) și mediator școlar, perioadă nedeterminată28.09.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice 


20.07.2022 -

În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind  organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post didactic de profesor consilier școlar, pe perioadă determinată31.03.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.03.2022 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2022


02.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Consultarea de piață din cadrul Proiectului "Calitate și incluziune prin educație"


01.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Situația vaccinării personalului contractual din CJRAE Neamț 


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postat Ordinul privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării privind structura anului școlar 2020-2021


18.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postat Ordinul privind aprobarea Metodologiei de Înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii, Lista centrelor de evaluare a dezvoltării și un Model de Solicitare nivel de dezvoltare pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare


03.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postată broșura proiectului Inspirație și Pasiune


  07.01.2021 - În secțiunea Anunturi au fost postate informații referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19


21.12.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat anuntul de vacantare a postului de Informatician I, începand cu data de 01.01.2021.


24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


 24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat baremul de corectare proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)