CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț

Adicții contemporane/Stil de viață armoniosCOORDONATORI:
 • Director CJRAE Neamț : Melania PLEȘA
 • Director : Micșunica POPA
 • Director : Mihăiță ALBU
 • Prof. Loredana CÂRDEI
 • Prof. Mirela UDRĂ 
 • Prof. Liliana LAZĂR


ARGUMENT:

”Știința înseamnă putere.”

     În urma administrării unui chestionar privind necesitățile de comunicare ale elevilor s-a identificat nevoia de informare și prevenire a consumului de substanțe ce produc dependență.
     Existăm într-o lume plină de provocări; adolescentul fiind persoana cea mai receptivă la nou.
   Se impune formarea adolescenților ca voluntari, care să informeze elevii de gimnaziu și să prevină disoluția personalității provocată de adicții.
    Problemele din societate şi din familie afectează participarea şcolară a elevilor din ciclul gimnazial şi liceal. Tot mai mulţi elevi au probleme de frecvenţă şi eşec şcolar, probleme de comunicare în mediul şcolar şi familial, probleme emoţionale datorate plecării parinţilor la muncă în străinătate.
    Şcoala reprezintă factorul principal în formarea copilului, este cea care stabileşte potenţialul fiecaruia şi doreşte să-l dezvolte în conformitate cu cerinţele societăţii în care trăieşte.
   Deoarece şcolii îi revine sarcina de a conferi elevilor starea de confort psihic, în special a elevilor cu probleme socio-afective, noi profesorii avem datoria de a demonstra cu rezultate concrete că acest deziderat este realizabil, noi fiind primii care îi înţelegem şi îi sprijinim pe elevii care se confruntă cu astfel de dificultăţi.

SCOPUL PROIECTULUI:

    Dezvoltarea unor atitudini adecvate față de provocările lumii contemporane.

OBIECTIVE: 

 • Să stimuleze creativitatea; 
 • Să dezvolte abilităţile de comunicare;
 • Să ofere o alternativă extracurriculară de petrecere a timpului liber;
 • Să identifice principalele adicții;
 • Să descopere consecințele consumului de substanțe ce produc dependențe.

DURATA:

Septembrie 2017- Iunie 2018

MODUL DE APLICABILITATE PRACTICĂ A PROIECTULUI:

ETAPA I DEZVOLTARE PERSONALA VOLUNTARI
   În școlile care implementeaza proiectul se vor alege și forma elevi voluntari care vor disemina informațiile acumulate elevilor din ciclul gimnazial .
  Școlile partenere în proiect vor proceda, de asemenea, la formarea de echipe de voluntari din rândul elevilor. Aceștia vor participa la activități de informare, formare și dezvoltare personală, în privința adicțiilor contemporane. Informațiile primite vor fi diseminate colegilor din unitatea respectivă.

ETAPA a II-a  - CONCURS DE CREATIVITATE - „Adicții contemporane/stil de viață armonios”

 • cu participare indirectă
 • nu se percepe taxă de participare. 
 • proiectul se adresează tuturor cadrelor didactice,implicate în prima etapă .
 • perioadă înscriere: 01.10.2017 - 30.05.2018
 • perioadă desfăşurare: 01.05.2018 - 31.05.2018
SECŢIUNI:
Secţiunea I (simpozion) - comunicări ştiinţifico – metodice
      1 - Eseuri pentru cadre didactice
      2 - Proiecte didactice / tematice, fişe de lucru
Secțiunea I se adresează cadrelor didactice colaboratoare.

Secţiunea II (concurs)
     1 - Creații literare: compuneri, eseuri, poezii pentru elevi;
     2 - Artă plastică : desen, pictură, colaj, grafică, fotografie.
Secțiunea II se adresează atât elevilor voluntari cât și elevilor cărora le-au fost diseminate informațiile.

GRUP ŢINTĂ :

Elevii voluntari - 15 elevi din clasele IX -XII de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”;

 • 15 elevi din clasele IX –XII de la Liceul de Arte “Victor Brauner”;
 • 10 elevi voluntari din fiecare școală parteneră (din cele patru județe partenere)
Elevii cărora li se vor disemina informațiile.

LOCUL DESFĂȘURĂRII:

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”
Liceul de Arte „Victor Brauner”
Mall Galeria , Piatra- Neamț
Biblioteca Județeană „G .T. Kirileanu”, Neamț

INSTITUȚII PARTENERE:
 • INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25, GALAȚI
 • COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE ”UNIREA „ PAȘCANI JUD.IASI
 • CLUBUL COPIILOR TÂRGUL NEAMȚ
 • COLEGIUL TEHNOLOGIC “SPIRU HARET” PIATRA-NEAMȚ
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ”ELENA CUZA” PIATRA NEAMȚ
 • SEMINARUL TEOLOGIC „SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA”
 • ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 PIATRA-NEAMȚ
 • LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT
 • COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE MOISIL” BRĂILA
 • COLEGIUL NATIONAL DE ARTE „REGINA MARIA” CONSTANȚA
 • LICEUL TEHNOLOGIC CĂI FERATE GALAȚI


    Broșură Proiect