CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț

Promoting Inclusion and Education for Democracy   

    În perioada 01.09.2019 – 31.08.2021, CJRAE Neamț implementează proiectul Promoting Inclusion and Education for Democracy nr. de referință 2018-EY-PMIP-R2-003, APROBAT PENTRU FINANȚARE ÎN CADRUL Mecanismului Financiar Spațiul Economic European 2014 - 2021.


     Scopul principal al proiectului este de a declanșa schimbări în unitățile de învățământ.


     Obiectivele proiectului sunt următoarele :

       O1. Îmbunătățirea în urmatorii 2 ani a competențelor de consiliere psihopedagogică a unui  număr de 65 de cadre didactice din instituție prin utilizarea de strategii diferențiate, centrate pe elevi, pentru a asigura șanse egale și servicii specializate de calitatea elevilor din județul Neamt.

        O2. Creșterea capacității instuționale în rezolvarea cu peste 50% a problemelor existente în școli până la finalul anului școlar 2019 - 2020.

        O3. Dezvoltarea dimensiunii europene a instituției prin aplicarea practicilor noi învățate în 65 de unități de învățământ din județ.


      Indicatorii proiectului – 6 cadre didactice formate in Islanda si Norvegia, 65 de specialist ai CJRAE Neamt cu competențe și abilități dezvoltate, 10000 de elevi consiliați utilizând strategii moderne, 2500 de cadre didactice ce vor primi sprijin în identificarea și rezolvarea problemelor întâmpinate în clasă.


      Cadrele didactice vor participa la stagii de formare organizate de două instituții gazdă :

        a. Newschool, cu sediul în Oslo, Norvegia care va organiza în perioada 02.12.- 06.12.2019, în Oslo, Norvegia cursul Teacher as a change agent .

    b. InterCultural Iceland, cu sediul în Reykjavik, Islanda care va organiza în perioada 01.11.2020 - 07.11.2020 în Borgarnes, Islanda, cursul Reaching, teaching and keeping our learners: Methods and approaches to reach and increase retention of disadvanteged learnes  - 16.09.2019 - Anunț selecție candidați

  - 30.09.2019 - Lista candidaturilor depuse în vederea selecției

  - 01.10.2019 ora 11.30 - Lista candidaturilor admise

  - 01.10.2019 ora 11.30 - Lista candidaturilor rezervă

  - 01.10.2019 ora 11.30 - Lista candidaturilor respinse

  - 02.10.2019 ora 12.00 - Având în vedere  că nu au fost depuse contesțații, rămân valabile listele candidaturilor admise, rezervă și respinse publicate in data de 01.10.2019 ora 11.30.” Working together for a green, competitive and inclusive Europe.”