CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


   

        În perioada 02.12 - 06.12.2019, în Oslo, Norvegia, a avut loc mobilitatea de învățare în cadrul proiectului “Promoting Inclusion and Education for Democracy”, nr. de referință 2018-EY-PMIP-R2-003, aprobat pentru finanțare în cadrul Mecanismului Financiar Spațiul Economic European 2014 - 2021.

     Scopul proiectului a fost acela de a declanșa schimbări în unitățile de învățământ.


     Obiectivele proiectului :

       O1 - Îmbunătățirea în urmatorii 2 ani a competențelor de consiliere psihopedagogică a unui număr de 65 de cadre didactice din instituție prin utilizarea de strategii diferențiate, centrate pe elevi, pentru a asigura șanse egale și servicii specializate de calitatea elevilor din județul Neamt. selecție

      O2 - Creșterea capacității instuționale în rezolvarea cu peste 50% a problemelor existente în școli până la finalul anului școlar 2019 - 2020.

      O3 - Dezvoltarea dimensiunii europene a instituției prin aplicarea practicilor noi învățate în 65 de unități de învățământ din județ.


     La această mobilitate au participat un consilier școlar și un logoped din partea CJRAE Neamț, 4 reprezentați ai inspectoratului școlar Covasna, un metodist CCD Ialomița, 4 reprezentanți ai CCD Iași și un inspector școlar al județului Iași.


      Numele organizației : Newschool AS,c/o Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo, Norway 

      Persoană de contact : Mihaela Tăbăcaru


      Cursul de formare de tip TOT (Trainer of Trainers) denumit „Teacher as a change agent ” și-a propus ca obiective :

  • Exersarea competențelor necesare pentru a susține implementarea practicilor inovatoare în instituțiile proprii, prin construirea unei „echipe de schimbare”.
  • Exersarea abilităților de facilitare și învățarea în echipă, prin transformarea în agenți ai schimbării într-un sistem de învățământ centrat pe elev .  
  • Folosirea unor instrumente și metodologii pentru a crea proiecte interdisciplinare.


    Locația pentru desfășurarea cursului a fost sediul NewSchool, Oslo SoCentral, Øvre Slottsgate 3 , cu o vizită la Vøyenenga School.   

 

       În cele patru zile de curs structurat și o zi observare directă (job shadowing), s-au învățat noi metode de predare / consiliere privind incluziunea și mediul multicultural, tehnici de formare a echipei de lucru (jocul lego sau yo-yo; The 5 C-s 3C- conexiune,context, conținut, craft sau meșteșug,commitment; votul cu piciorul) jocuri de rol, experiențe structurate de învățare (metoda colaj, portrete); adoptarea unei noi viziuni prin proiectare în viitor. 

     Au avut loc exerciții de energizare pentru ridicarea tonusului dar și momente de relaxare pentru conțientizarea momentului și a locului- ancorarea în starea resursă (ex. Road map - realizarea unei hărți personale a traseului în viață până în momentul actual).

     Participanții la curs au fost împărțiți pe echipe și astfel au colaborat pentru realizarea unor design-uri de curriculum, care ar putea fi adoptate în sistemul de învățământ din România. 


      Cursul s-a încheiat vineri, 06 decembrie 2019 la ora 14 , printr-un moment deosebit: fiecare a marcat momentul pe care l-a considerat cel mai relevant în formarea sa în urma acestui curs prin aprinderea unei lumânări cu led și poziționarea ei pe o coală imensă de hârtie.


    Există oameni care produc schimbarea. Și dacă încurajăm mai mulți oameni, creăm o mișcare. Și dacă mișcarea va fi destul de puternică, obținem o comunitate în care fiecare este valorificat pentru ceea ce poate cu adevărat.


   Prezentarea în imagini a activităților desfășurate în cadrul cursului „Teacher as a change agent ” o regăsiți în ACEST MATERIAL .

                ” Working together for a greencompetitive and inclusive Europe.”