Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț

STUDIU PRIVIND OPȚIUNILE ȘCOLARE ȘI
PROFESIONALE ALE ELEVILOR DIN CLASA A
VIII-A DIN JUDEȚUL NEAMȚ

NOU – Anunt selectie parteneri

1. Anunt selectie parteneri – descarcă
2. Anexa 1 Scrisoare de intentie – descarcă
3. Anexa 2 Fisa partener – descarcă
4. Anexa 3 Declaratie de eligibilitate – descarcă
5. Anexa 4 Declaratie capacitate financiar si operationala
6. Anexa 5 Declaratie evitarea conflictului de interese – descarcă
7. Anexa 6 Angajament cofinantare – descarcă
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț
Str. Gavril Galinescu, nr. 13, Piatra Neamț,
în incinta Școlii Gimnaziale nr. 11 Piatra Neamț, etajul 3
Tel/Fax: 0233 233 232

Scopul Centrului de Resurse și Asistență Educațională Neamț este:

 • îmbunătățirea activității de învățare, instruirea, cooperarea, recuperarea și protecția socială a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educative speciale, din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

Vizează :

 • creșterea calității vieții copiilor cu nevoi speciale și a familiilor acestora prin integrarea în societate și în comunitățile școlare obișnuite.

Beneficiarii Centrului de resurse și asistență educațională sunt:

 • copii, elevi, tineri;
 • părinti sau aparținători legali ai copiilor;
 • personalul angajat în instituțiile de învățamânt sau în alte instituții care   acționează în domeniul problematicii copiilor;
 • studenți;
 • membrii ai comunității locale.

Serviciile oferite de  Centrul de  resurse și asistență educațională:

 • de consiliere psihopedagogică și orientare școlară și profesională, prin Centrul județean și cabinetele de asistență psihopedagogică;
 • de terapie a tulburărilor de limbaj, prin Centrele și cabinetele  logopedice interșcolare;
 • de sprijin pentru copiii cu cerințe educative speciale integrati în unitățile de învățamânt de masă, prin Centrul școlar pentru educație incluzivă;
 • de mediere școlarș, prin mediatorii școlari;
 • de informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, parinși, alți membrii ai comunității;
 • de orientare a formării inițiale și continue prin parteneriate cu instituțiile abilitate să ofere formare inițială și continuă;
 • de terapie specifică oferită prin Centrele județene și cabinetele de asistență psihopedagogică și prin centrele școlare pentru educație incluzivă.

Sarcini :

 1. Coordonarea, monitorizarea, evaluarea la nivel județean a activității și serviciilor educaționale oferite de cabinetele de asistență psihopedagogică și cabinetele logopedice.
 2. Informarea, documentarea și consilierea cadrelor didactice, părinților, elevilor și autorităților locale.
 3. Colaborarea cu partenerii sociali din comunitatea locala, cu organizațiile și asociațiile naționale și internaționale.

Responsabilitățile Centrului de resurse și asistență educațională sunt:

 • coordonează, monitorizează și evaluează metodologic și stiințific  serviciile educaționale realizate de instituțiile de învațământ   preuniversitar;
 • participă la formarea inițială a cadrelor didactice prin asigurarea   practicii în unități de învațământ preuniversitar din   județ/municipiu;
 • informează și consiliază cadrele didactice în domeniul educației   incluzive;
 • informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera ;
 • realizează materiale și mijloace de învațământ cu valoare de   suport metodico-științific pentru cadrele didactice din învațământul preuniversitar;
 • evaluează specialiștii care oferă servicii educationale din centrele de asistență psihopedagogică și din centrele logopedice   și mediatorii școlari;
 • realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor;
 • semnează/abrobă documentele elaborate de specialiștii din subordine;
 • infiintează centre de resurse în școlile de masă pentru a oferi   servicii direct beneficiarilor;
 • facilitează relaționarea unităților și instituțiilor de învațământ  preuniversitar cu comunitatea prin proiecte, parteneriate,   programe.