luni, 22 decembrie, 2014
NOUTATI
You are here: Home >> Proiectul “Hai la scoala”
 • Hai la scoala!

 • Prima întâlnire cu părinţii de la Grup Şcolar Roznov

 • Prima întâlnire cu părinţii de la Grup Şcolar Roznov

 • Intalnire cu parintii la Scoala nr. 2 Roman

 • Intalnire cu parintii la Scoala nr. 2 Roman

 • Intalnire cu parintii la Scoala nr. 2 Roman

 • Intalnire cu parintii la Scoala nr. 2 Roman

 • Observarea comportamentului elevilor în timpul orelor

 • Observarea comportamentului elevilor în timpul orelor

 • Întâlnire cu doamna Aspazia de la Valea Ursului

 • Întâlnire cu doamna Aspazia de la Valea Ursului

 • Lucrările elevilor de la Grup Şcolar Roznov

 • Lucrările elevilor de la Grup Şcolar Roznov

 • Lucrările elevilor de la Grup Şcolar Roznov

 • Lucrările elevilor de la Grup Şcolar Roznov

 • Realizările elevilor de la Liceul Tehnologic Valea Ursului

 • Realizările elevilor de la Liceul Tehnologic Valea Ursului

 • Realizările elevilor de la Liceul Tehnologic Valea Ursului

 • Realizările elevilor de la Liceul Tehnologic Valea Ursului

 • Realizările elevilor de la Liceul Tehnologic Valea Ursului

 • Realizările elevilor de la Liceul Tehnologic Valea Ursului

 • Realizările elevilor de la Liceul Tehnologic Valea Ursului

 • Realizările elevilor de la Liceul Tehnologic Valea Ursului

 • Întâlnirea dintre şcolile implicate în proiect la Grup Școlar Roznov

 • Întâlnirea dintre şcolile implicate în proiect la Grup Școlar Roznov

 • Întâlnirea dintre şcolile implicate în proiect la Grup Școlar Roznov

 • Întâlnirea dintre şcolile implicate în proiect la Grup Școlar Roznov

 • Întâlnirea dintre şcolile implicate în proiect la Grup Școlar Roznov

 • Întâlnirea dintre şcolile implicate în proiect la Grup Școlar Roznov

 • Întâlnirea dintre şcolile implicate în proiect la Grup Școlar Roznov

 • Întâlnirea dintre şcolile implicate în proiect la Grup Școlar Roznov

 • Formarea regională a cadrelor didactice

 • Formarea regională a cadrelor didactice

 • Formarea regională a cadrelor didactice

 • Formarea regională a cadrelor didactice

 • “Bucuria de a învăţa”

  Alberto Vișan, Sateliți. Îndrumător: Iosub Luminița. Gradinita VALEA URSULUI, județul NEAMȚ

 • “Bucuria de a învăţa”

  Dobrin Anton, Liceul Tehnologic Valea Ursului, coord. prof Paun Laura

 • “Bucuria de a învăţa”

  LOCUL III- Munteanu Lorena (6 ani) Invatam despre drepturile copiilor! (dreptul copiilor la activitati recreative), Colegiul Tehnic Danubiana Roman, structura Scoala nr. 2 Roman. Îndrumator Neculai Elena

Proiectul “Hai la scoala”

OBIECTIV:

Extinderea proiectului ZEP în 103 comunități din România

 

PARTENERI:

Fundația HOLT România
Centrul de Resurse şi Informaţii pentru Profesioniştii din domeniul Social – CRIPS
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului
Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”
Rețeaua C.J.R.A.E.

 

 CARACTERISTICILE ȘCOLII ZEP:

 • Situare în zone defavorizate socio-economic
 • Familii afectate de sărăcie accentuată, şomaj, nivel scăzut de educaţie);
 • Număr ridicat de elevi în situaţie de risc: abandon şcolar, absenteism accentuat, rezultate școlare slabe etc.
 • Număr relativ ridicat de copii /tineri neşcolarizaţi în comunitate;

 

ARII DE INTERVENȚIE:

 • Abordarea pozitivă a ZEP: concentrarea/convergența intervențiilor
 • Focalizarea pe cauze școlare ale absenteismului și abandonului
 • Accent pe activități de prevenire
 • Sprijin relevant, specializat și la timp oferit actorilor școlii

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI :

Activități de formare regionale: octombrie/decembrie și martie/aprile

Activități de formare la nivel județean: ianuarie/februarie și mai/iunie

Asistență, formare și monitorizare în școală: întregul an școlar 2011/2012

 

CINE SUNTEM?

O echipă de specialiști și practicieni dedicată susținerii activităților în cadrul componentelor:

 • management educațional (coord. Şerban Iosifescu)
 • didactici (coord. Ligia Sarivan)
 • consiliere/implicarea familiilor copiilor în risc de abandon (coord. Marcela Călineci-Marcinschi şi Speranta Țibu)
 • O rețea de experți în fiecare județ reprezentat în proiect.

 

Şcolile implicate în Campania “Hai la şcoală!” din judeţul Neamţ în anul şcolar 2011-2012

 • Liceul Tehnologic Valea Ursului
 • Grup Şcolar Roznov
 • Colegiul Tehnic Danubiana, structura Şcoala nr. 2 Roman

 

Componenta management

 • Discuţii cu fiecare director din cele 3 unităţi şcolare cu privire la aspecte ce ţin de cuprinderea în PDI a obiectivelor din foaia de parcurs;
 • Iniţierea de discuţii telefonice cu directorii pentru a transmite fişele de achiziţii;
 • Finalizarea fişelor elevilor şi fişelor pentru părinţi;
 • Depistarea nevoilor şcolii din focus grup cu directorii, cadrele didactice şi părinţii;
 • Menţinerea legăturii cu directorii permanent, informându-i despre paşii care trebuiau să-i facă în derularea proiectului;
 • Colaborarea cu directorii pentru ca aceştia să realizeze panouri cu imagini şi produse din cadrul proiectului;
 • Documentare şi informare despre posibilitatea de obţinere a fondurilor europene pentru dezvoltarea comunei Valea Ursului pentru ca la viitoarea întâlnire cu părinţii să invităm şi un reprezentant al comunităţii locale care să afle despre aceste oportunităţi şi împreună cu alţi reprezentanţi să iniţieze proiecte care să vină în sprijinul nevoii comunităţii de a avea locuri de muncă.
 • La vizitele în şcolile implicate am discutat cu directorii desemnaţi despre evoluţia elevilor implicaţi în program şi am analizat situaţia absenteismului şcolar din unităţile implicate. S-au purtat discuţii despre feed-back-ul în legătură cu realizarea PDI-ului.
 • Discuţii cu managerii despre vizita de monitorizare realizată de dna. Jigău, colaborarea cu directorii în oferirea de informaţii despre stadiul proiectului, materialele solicitate, cursurile organizate;
 • Consultanţă pentru realizarea de activităţi de consiliere cu elevii în risc de abandon;

 

Componenta Consilierea părinţilor - activităţi realizate în anul şcolar 2011-2012

 • Pe data de 18 şi 19 octombrie am avut o primă întâlnire cu părinţii de la Grup Şcolar Roznov şi S.A.M. Valea Ursului. Le-am prezentat împreună cu conducerea şcolilor şi cu cadrul didactic desemnat să se ocupe de consilierea părinţilor proiectul „Hai la Şcoală”, am convenit împreună cu ei să ne mai întâlnim şi să contribuim împreună la dezvoltarea conceptului de „Şcoală prietenoasă”. În general părinţii au părut deschişi la dialog şi dornici să participe la activităţile propuse. De la fiecare şcoală au participat un număr de 12 părinţi.
 • La Grup Şcolar Roznov am avut o întâlnire cu 40 de părinţi, la care a fost invitat şi primarul localităţii. Părinţii au foarte multe probleme sociale, majoritatea sunt asistaţi social sau îndeplinesc condiţiile pentru a fi asistaţi social, foarte mulţi sunt analfabeţi şi au o relaţionare destul de tensionată cu primăria. Am întrebat primarul cum ne poate ajuta în cadrul proiectului şi a spus că va face demersuri împreună cu şcoala pentru obţinerea cât mai rapid a unui microbuz şcolar care să transporte elevii de la marginea oraşului.
 • La Şcoala nr. 2 Roman au venit la activitatea cu părinţii şi copiii doar 2 părinţi. Copiii din acea şcoală locuiesc la o distanţă mai mare de şcoală şi sunt dependenţi de transportul în comun. Am discutat cu cei 2 părinţi şi am identificat principalele cauze ale absenteismului semnificativ şi abandonului: distanţa mare faţă de şcoală, sărăcia, numărul foarte mare de elevi rromi din şcoală (părinţii îşi dau copiii la această şcoală pentru că nu sunt primiţi în alte şcoli), numărul mare de elevi cu CES. Părinţii şi-au exprimat părerea că trebuie o intervenţie în comunitatea unde aceştia locuiesc (Grajduri), oamenii solicită sprijini să-şi caute locuri de muncă, să acceseze servicii sociale.
 • La Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Roman în data de 16.12.2011 s-a desfăşurat o activitate cu elevi şi părinţi „Obiceiuri şi datini”. S-a încheiat proces verbal, au participat un număr de 15 părinţi. După prezentarea unui spectacol de către copii cu obiceiuri şi datini de Crăciun, părinţii au ajutat pe copiii din clasa a II-a să compună o scrisoare pentru Moş Crăciun.
 • La Grup Şcolar Roznov s-a desfăşurat în data de 9.12.2011 o activitate cu părinţii şi elevii „Atelier de creaţie” la care, părinţi şi copii au realizat împreună ornamente pentru o clasă. La activitate au participat un număr de 12 părinţi.
 • La SAM Valea Ursului activitatea s-a desfăşurat în data de 6.12.2011 şi au participat la ea copii şi părinţi. La activitate a fost invitată dna. Drugu Aspazia, un reprezentant de seamă al comunităţii, care le-a povestit părinţilor şi elevilor despre cum era şcoala înainte, care erau condiţiile oferite de şcoală, îndemnând atât pe copii, dar şi pe părinţii lor să folosească util resursele actuale oferite de şcoală pentru realizarea lor profesională şi individuală. La activitate au participat un număr de 25 părinţi şi elevii clasei a III-a.
 • La activitatea comună care a avut loc la Grupul Şcolar Roznov am avut deosebita plăcere să revăd părinţii copiilor din proiect care au participat cu interes şi mândrie la atelierul de lucru al copiilor în care au confecţionat frumoase mărţişoare şi le-au oferit părinţilor şi cadrelor didactice, şi au susţinut şi un frumos spectacol cu cântece tradiţionale româneşti dar şi ţigăneşti şi cu dansuri. Copiii au demonstrat că vin cu plăcere la şcoală atunci când sunt valorizaţi şi am observat mândria din ochii părinţilor, văzându-i atât de talentaţi.
 • Activităţile planificate în şcoală în luna martie au fost: “LEGENDA MĂRŢIŞORULUI”- atelier de creaţie, Mama. Drepturile şi rolul mamei în societate. Cu ocazia zilei de 8 martie toate clasele I-IV au avut organizate activităţi de creaţie de mărţişoare şi felicitări pentru mame şi au susţinut serbări în faţa părinţilor şi bunicilor.
 • Desfăşurarea de activităţi cu elevii în săptămâna Şcoala Altfel pe tema Educaţiei sexuale la clasele mari de la Liceul Tehnologic Valea Ursului, participarea la atelierele de creaţie de la clasele I-IV, de la Şcoala nr. 2 Roman si Grupul Şcolar Roznov.
 • Desfăşurarea la Şcoala nr. 2 Roman a unei activităţi cu părinţii “Salata de fructe şi soluţii”. Părinţii au pregătit o salată de fructe şi apoi s-au discutat problemele şcolii şi ale comunităţii, pentru a fi transmise la Primăria Roman.
 • La întâlnirea din 30.05.2012 de la Liceul Tehnologic Valea Ursului am participat la o activitate de educaţie civică şi morală prin teatru realizată pentru elevii şi părinţii copiilor de la clasele I-IV şi am discutat cu părinţii despre problemele care îi împiedică uneori să-şi trimită copii la şcoală.
 • Discuţii cu directorii despre modul de continuare a desfăşurării activităţilor cu părinţii – posibile noi teme de abordat, în funcţie de nevoile identificate ale acestora, la începutul proiectului, despre cursurile pentru părinţi care vor fi făcute 2 colege după modelul HOLT în anul şcolar viitor.

 “Bucuria de a învăţa” – concurs de arte plastice:

Premii cadre didactice:

 • Claudia Parachiv, Scoala cu clasele I-VIII Plopeni-Sat, Prahova
 • Elena Baboi, Scoala Sotanga
 • Paun Laura, Liceul Tehnologic Valea Ursului, Neamţ

Unele creatii:

Secţiunea V. ORICE ALTCEVA:

Alberto Vișan, Sateliți. Îndrumător: Iosub Luminița. Gradinita VALEA URSULUI, județul NEAMȚ

Secţiunea V. ORICE ALTCEVA:

Dobrin Anton, Liceul Tehnologic Valea Ursului, coord. prof Paun Laura

Secţiunea II. DESEN sau COLAJ LOCUL III:

Munteanu Lorena (6 ani)
Invatam despre drepturile copiilor! (dreptul copiilor la activitati recreative), Colegiul Tehnic Danubiana Roman, structura Scoala nr. 2 Roman. Îndrumator Neculai Elena

Locul III TEXT
Gabriel Munteanu, clasa a VII-a A, Liceul Tehnologic Valea Ursului
Coordonator: prof. Diana Vrinceanu

 

Prima zi de scoala

Cand eram mai mic,

Nu stiam nimic.

Nu stiam citi

Si nici povesti.

 

Dar la scoala am venit

Invatatoarea mi-a zambit,

Eu usor am invatat

Cifrele mi-a aratat.

 

Iar cand clasa am trecut,

Media zece am avut!

Invatatoarea s-a uimit

Si pe mine m-a-ndragit.

 

La liceu cand am intrat,

Abia atunci am aflat

Ca nu este prea usor

Ca sa fii invatator.

 

Facultatea am facut,

Invatator am devenit

Sa predau am invatat

Tot ce este important.

 

The first day of school

(varianta in limba engleza)

When I was younger,

I knew nothing

I didn`t know how to read

Or how to tell a story.

But soon I started scholl

My teacher smiled to me.

I learned oh, so easily

Letters, numbers were no longer a mistery.

Until the end of the school year

I was a straight 10 student.

My teacher was amazed

And never stopped caring me.

When I started my highschool years

I found out right away

That it`s not easy at all

To become teacher for us all.

I went to university

My dream came true

I became a teacher

The most important thing for me.

 

 

Anul şcolar 2012-2013:

 • Extinderea proiectului la şcolile: “Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ şi “Pr. Gheorghe Săndulescu” Dragomireşti
 • Liceul Tehnologic Valea Ursului
 • Grup Şcolar Roznov

Material realizat de Eliza Ventaniuc,

expert educaţional în proiect

Leave a Reply

Scroll To Top
Descargar musica